VerejnÉ zbierky

Prehľad verejných zbierok zrealizovaných občianskym združením GABKO a zverejnenie povinných dokladov.